Algemene voorwaarden

 

De algemene voorwaarden is altijd zo’n formeel stukje, maar wel noodzakelijk zodat we allemaal weten waar we aan toe zijn.

Joonam staat voor kwaliteit en service voor onze klanten. Transparantie over onze werkwijzen en methoden staat ook voorop. Wij vinden belangrijk dat jij je goed voelt bij wat je aanschaft.

 

1 Informatie over ons

We produceren zelf alle producten en besteden daar onze uiterste aandacht aan om dit met een zo hoog mogelijk kwaliteitsoogmerk te doen.

Ook verpakken en versturen wij zelf alle producten die u bij ons besteld.

Joonam is gehuisvest in Amersfoort aan de Griegstraat nr. 21, 3816LV.

Joonam is geregistreerd bij het Kvk onder nummer: 82494614

Ons BTW-nummer is: 228134420B01

Telefoonnummer: +31615945451

 

2 Uw persoonlijke gegevens

We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om. We verkopen en delen uw gegevens met niemand. We bewaren je gegevens enkel om je tot dienst te kunnen zijn voor de verkoop van onze producten en het versturen daarvan.

Je kan je persoonlijke gegevens altijd inzien, wijzigen of verwijderen.

3 Bestellen

U kunt producten die op deze website te koop aangeboden worden kopen door de stappen te volgen na het plaatsen van het product in de winkelmand. Zodra op de knop “Bestellen” is gedrukt in stap 3 van het besteltraject is de koopovereenkomst gesloten en kan er betaald worden op de gekozen manier.

Mocht er gaandeweg in het proces iets verkeerd zijn gegaan, en je kan het niet meer wijzigen omdat de bestelling is geplaatst, neem dan direct contact met ons op.

4 Prijzen en verzendkosten

De prijzen op de website kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. De prijzen die worden weergegeven tijdens de aankoop zijn de geldende prijzen.

Het kan soms gebeuren dat prijzen verkeerd staan in de webshop, we houden dan het recht voor ons, om de bestelling te annuleren en de goederen tegen de juiste prijs aan te bieden.

 

 

5 Beschikbaarheid en levering

De aantallen en informatie die weergegeven worden op de website zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. Helaas kunnen we niet garanderen dat de producten altijd op voorraad zijn. De bestellingen zijn afhankelijk van de actuele beschikbaarheid.

Levering zal geschieden aan het adres wat u opgeeft bij het plaatsen van de bestelling.

Op dit moment versturen we alle bestellingen nog op de maandag en de donderdag. Indien je omhoog zit met een bestelling, bel ons dan even om te kijken of we ruimte hebben om het nog de volgende dag te leveren. Uiteraard werken we hard naar een dagelijkse verzending en een levering op de dag na bestellen. 

De bestelling wordt op de eerstvolgende verzenddag verstuurd mits:

  • De bestelde hoeveelheid producten op voorraad is.
  • De bestelling vóór 12:00 uur (de dag ervoor) besteld is.
  • Aan de betaalvoorwaarden is voldaan.

In geval van onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ongunstige weersomstandigheden, onvoorspelbare vertragingen als gevolg van files, wegwerkzaamheden, omleidingen of mechanische storingen) zijn wij mogelijk niet in staat om de goederen binnen deze termijnen te leveren en zijn wij niet aansprakelijk voor enige vertraging of het uitblijven van de goederen indien de vertraging geheel of gedeeltelijk wordt veroorzaakt door dergelijke omstandigheden. In het geval dat een levering niet plaatsvindt, zullen wij samen met u een alternatieve leveringsdatum overeenkomen.

Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de levering, veroorzaakt door het niet beschikbaar zijn van iemand om de levering van de producten in ontvangst te nemen. Het is uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met het postkantoor of koeriersbedrijf met betrekking tot de goederen die niet konden worden bezorgd omdat u niet beschikbaar was.

 

6 Betaling

Betaling van de producten kan geschieden met de aangeboden betaalmethoden aan het eind van het bestelproces. Na het drukken op de knop “Bestellen” in de 3e stap van het besteltraject, kan betaald worden met de gekozen methode.

 

7 Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Tenzij lees paraaf ;Klant specifiek producten.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u Joonam via een ondubbelzinnige verklaring (bv. E-mail, telefonisch of schriftelijk per post) op de hoogte stellen van uw beslissing om de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het hieronder bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

 

  1. Klant specifiek producten

Klant specifieke producten zijn producten die niet in het standaard assortiment beschikbaar zijn. Deze producten worden op verzoek van ontwerp gemaakt. Dit betekend dat dit unieke producten zijn en speciaal in opdracht van de klant gemaakt zijn.

Bij deze klant specifieke producten vervalt het herroepingsrecht en de mogelijkheid tot retour sturen. Behalve als het product defect of beschadigd aankomt bij levering. Dan gelden de garantievoorwaarden onder paragraaf 9.

 

9 Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval worden u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

U draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.

U dient de goederen onverwijld, maar niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons heeft medegedeeld de overeenkomst te herroepen, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

9 Garantie

Zonder beperking van uw herroepingsrecht onder artikel 8 kunt u het product retourneren aan ons, bv. als het product niet het bestelde product is, deze beschadigd of defect is of het om een verkeerd geleverde hoeveelheid gaat.

Indien goederen worden geleverd met zichtbare transportschade, moet u deze schade -indien mogelijk- onmiddellijk bij de bezorger kenbaar maken en zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Indien u niet reclameert of geen contact met ons opneemt, heeft dit geen gevolgen voor uw wettelijke rechten en de afdwinging daarvan, in het bijzonder wat betreft uw wettelijk recht op garantie. Maar u helpt ons dan om onze eigen rechten tegenover de vrachtvervoerder of de transportverzekering te doen gelden.

Zodra we het defect of een ander probleem hebben bevestigd, zullen wij:

- voor een volledige terugbetaling zorgen of vervangende gelijke producten naar zenden.
- voor een volledige terugbetaling voor beschadigde of defecte goederen zorgen als dit binnen een redelijke termijn na de verkoop is.

We zullen u op de hoogte houden over de terugbetaling binnen een redelijke termijn. Meestal verwerken we het verzoek van terugbetaling zo snel mogelijk en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de bevestiging via e-mail over de terugbetaling voor beschadigde of defecte producten.

 

10 KLACHTENPROCEDURE

Loop je ergens tegen aan? Of heb je het gevoel dat het beter kan? Laat het ons even weten.

Heb je een klacht? Neem contact met ons op via e-mail en/of  telefoon, we staan direct voor je klaar om met je te kijken hoe we de ontstane problemen kunnen oplossen.

Contact gegevens zijn:

E-mail: info@joonam.nl

Telefoon: 0615945451

11 EIGENDOM

Gekochte producten blijven ons eigendom totdat zij volledig zijn betaald. Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen derde zijn geleverd, draagt u het risico en bent u overeenkomstig aansprakelijk.

12 AANSPRAKELIJKHEID

Zodra de goederen aan u of een door u aangewezen derde zijn geleverd, accepteert u de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op het gebruik van de goederen. Joonam kan na overdragen van de goederen niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld worden voor:

  • Schade aan lijf, leven of gezondheid
  • Schade aan eigendom van de klant

13 ALGEMEEN

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig of niet toelaatbaar is, beperkt dat niet de werking van de andere bepalingen.

We kunnen deze Algemene Voorwaarden na verloop van tijd wijzigen of anders bewerken zonder voorafgaande kennisgeving. Kijk hiervoor regelmatig op onze website om te zien welke Algemene Voorwaarden op dit moment van toepassing zijn.

14 TOEPASSELIJK RECHT

Op deze voorwaarden is Nederlands recht toegepast. Elke overeenkomst voor de aankoop van goederen over deze website en alle geschillen die in verband daarmee voortvloeien, worden eveneens beheerst door Nederlands recht.

15 ONLINE GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Consumenten hebben de mogelijkheid om dit platform te gebruiken voor de beslechting van geschillen.

Bijlage: Modelformulier voor herroeping

 

 

 

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb